CRISTIANISMO E RELIXIÓNS MONOTEÍSTAS

Todos os cristiáns temos a mesma fe, Jesucristo, pero non estamos unidos nunha mesma igrexa. Así temos Igrexa Ortodoxa, Catolicismo e Igrexas Protestantes.