Mostrando entradas con la etiqueta Organos Colexiados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Organos Colexiados. Mostrar todas las entradas

Órganos colexiados 2011-2012Claustro

Carlos Hugo Abella Gil


Obdulia Amarelo Fernández


Margarita Beceiro Caneiro


Eva Conde Murado


Mª Concepción Ferreiro Torres


Juana Mª Fornos Pico


Mª Isabel Franco Cabarcos


Cristina Gómez Pita


José Manuel Graña López


Ana Mª Gutiérrez Fernández


Ana Mª Lema Esperante


Loreto Mieites Bastida


Rosa Pazos García


María Pérez Galdo


Manuel Prieto Pico


Rosa Mª Roca Vázquez


Manuel Vázquez Prado
Comisión de Coordinación Pedagóxica

Mª Concepción Ferreiro Torres
DirectoraMaría Pérez Galdo
Xefa de EstudosMargarita Beceiro Caneiro
Orientadora e coord. 1º ciclo EPLoreto Mieites Bastida
Mestra  de A. e L.  e  coord. de. EIAna Mª Lema Esperante
Mestra de P. T. e coord.  2º ciclo de EPCarlos Hugo Abella Gil
Coordinador do 3º ciclo de Primaria

Equipo de Dinamización da Lingua galega

Eva Conde Murado
Ana Mª Gutiérrez Fernández
Concepción Ferreiro Torres
Mª Isabel Franco Cabarcos
Cristina Gómez Pita
coordinadoraJosé Manuel Graña López
Manuel Prieto Pico
Rosa Mª Roca Vázquez


Activ. Complementarias e Extraescolares

Ana Mª Gutiérrez Fernández
Xefa do equipoe todos os membros do claustro.


Departamento de Orientación

Margarita Beceiro Caneiro
Xefa do equipo. Orientadora e Coordinadora do 1º cicloLoreto Mieites Bastida
Audición e Linguaxe e  Coordinadora de EIAna Mª Lema Esperante
Pedagoxía Terapéutica e  Coordinadora do 2º cicloCarlos Hugo Abella Gil
Coordinador do 3º cicloMaría Pérez Galdo
Xefa de estudos

Equipo docente de Infantil

Obdulia Amarelo Fernández
Apoio E.I.Juana Mª Fornos Pico
Titora 6ºAna Mª Gutiérrez Fernández
Titora 4ºMaría Pérez Galdo
Titora de 5ºLoreto Mieites Bastida
Audición e Linguaxe e coordinadora 

Equipo docente de 1º ciclo de Primaria

Concepción Ferreiro Torres
Educación Musical e matemáticas 4ºRosa Pazos García
Titora de 2ºManuel Vázquez Prado
Titor de 1ºMargarita Beceiro Caneiro
Orientadora e coordinadora

Equipo docente de 2º ciclo de Primaria

Ana Mª Lema Esperante
Pedagoxía Terapéutica e coordinadoraMª Isabel Franco Cabarcos
Lingua InglesaRosa Mª Roca Vázquez
Titor de 3º de primariaJosé Manuel Graña López
Titor de 4º de primaria

Equipo docente de 3º ciclo de Primaria

Eva Conde Murado
Titora de 6ºCarlos Hugo Abella Gil
 Educación física e coordinadorManuel Prieto Pico
Titor de 5ºCristina Gómez Pita
Relixión católica

Consello Escolar

Mª del Mar Alvariño Trastoy
Representante da APA Medoñas


Margarita Beceiro Caneiro
Elixida polas mestras e mestres.


Manuel Calvo Rodríguez
Elixido polas nais e pais.


Carlos Castro Otero
Representante do Concello.


Belén Escariz Rivas
Representante do persoal non docente.Mª Concepción Ferreiro Torres
Directora.


Mª Isabel Franco Cabarcos
Elixida polas mestras e mestres.


Cristina Gómez Pita
Elixida polas mestras e mestres.


José Manuel Graña López
Secretario.


Ana Mª Gutiérrez Fernández
Elixida polas mestras e mestres.


Mª Natividad Hernández Estrada
Elixida polas nais e pais.


Pilar López Dopico.
Elixida polas nais e pais.


María Pérez Galdo
Xefa de Estudios.


Isabel Pita Seco
Elixida polas nais e pais.


Manuel Prieto Pico
Elixido polas mestras e mestres.
Comisión permanente

Mª Concepción Ferreiro
María Pérez Galdo
Isabel Pita Seco


Comisión económica

José Manuel Graña
Pilar López Dopico
Manuel Prieto Pico


Observatorio da convivencia escolar

María Pérez Galdo
Mª Concepción Ferreiro
Margarita Beceiro
Mª del Mar Alvariño
Belén Escariz Rivas


Persoa Responsable  igualdade homes e mulleres

Margarita Beceiro Caneiro


Comisión de autoprotección

Natividad Hernández Estrada
J. Manuel Graña
Manuel Calvo Rodríguez
Mª Concepción Ferreiro
María Pérez Galdo


Comisión seguimento programa gratuidade de libros de texto

Natividad Hernández
María Pérez Galdo
Pilar López